วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาค้อเพชราราม – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขาค้อเพชราราม – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 64267110001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 31/5/2564

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โนน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ