วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาค้อวนาราม – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขาค้อวนาราม – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 63267110003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ นายาว หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ