วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาค่าง – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาค่าง – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700716002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2447

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/2/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ