วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาคีรีวงศ์ – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาคีรีวงศ์ – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710108007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/12/2544

ที่อยู่ : เลขที่ ท่าทุ่ม หมู่ที่ 11 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ