วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาคันหอก – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาคันหอก – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710610002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2533

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/11/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ