วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาคลองซอง – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขาคลองซอง – ระยอง

รหัสวัด : 02210606004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/7/2551

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ