วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาครามสันติธรรม – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเขาครามสันติธรรม – พัทลุง

รหัสวัด : 05931102006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 25/12/2558

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ