วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาคณฑา – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขาคณฑา – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670206001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ เขาคณฑา หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ