วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาข่า – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดเขาข่า – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270108011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/4/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 20 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ