วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาขุยมาลาราม – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาขุยมาลาราม – สระบุรี

รหัสวัด : 63119020001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ โป่งค่าป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ