วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาขาวพัฒนาราม – สตูล

13 ธ.ค. 2023
20

ชื่อวัด : วัดเขาขาวพัฒนาราม – สตูล

รหัสวัด : 05910302004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/10/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล รหัสไปรษณีย์ 91130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ