วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาขามสามัคคีธรรม – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาขามสามัคคีธรรม – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02711203003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ