วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขากำแพง – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากำแพง – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720908004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/8/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ