วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขากะโดน – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขากะโดน – ระยอง

รหัสวัด : 02210303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2401

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/6/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ