วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขากะอาง – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากะอาง – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710511002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/6/2522

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/7/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ