วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขากองทอง – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขากองทอง – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600503002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2508

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ