วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขากล้วย – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขากล้วย – ชุมพร

รหัสวัด : 05860109003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/12/2534

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/5/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ