วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขากลิ้ง – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากลิ้ง – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760801001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/4/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ