วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขากลอย – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเขากลอย – สงขลา

รหัสวัด : 05901113004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2449

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2467

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ