วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขากระแจะ – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากระแจะ – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220109003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 14/4/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ