วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขากระปุก – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากระปุก – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760513004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/11/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/4/2555

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ