วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขากระทิง – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากระทิง – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760301005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/9/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/6/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ