วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขากระจิว – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากระจิว – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720910005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/12/2511

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ