วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขากรวด – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขากรวด – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02711301001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/3/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/2/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ