วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขว้า – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเขว้า – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ