วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขวาราษฎร์บำรุง – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดเขวาราษฎร์บำรุง – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 63133060001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ เขวา หมู่ที่ 2 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ