วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขวาธะนัง – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดเขวาธะนัง – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331903004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/1/2542

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ