วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขวาตะคลอง (เจริญศิลป์) – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดเขวาตะคลอง (เจริญศิลป์) – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450212001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2440

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2509

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ