วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขมไชยาราม – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดเขมไชยาราม – ยโสธร

รหัสวัด : 04350810006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 9/6/2510

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ