วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขมิกาวาส – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดเขมิกาวาส – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440409003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2476

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ