วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขมาราม – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเขมาราม – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341008003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ