วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขมาราม – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดเขมาราม – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370403001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2424

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/10/2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ