วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขมาภิรตาราม – นนทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขมาภิรตาราม – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120101001

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 1890

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2399

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ