วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขมวนาราม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดเขมวนาราม – อุดรธานี

รหัสวัด : 04411704001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/11/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ