วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขมวงศาราม – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดเขมวงศาราม – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801214003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2409

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2443

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ