วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขต – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเขต – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360501003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2479

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/9/2542

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ