วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขตเจริญธรรม – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดเขตเจริญธรรม – หนองคาย

รหัสวัด : 63143010001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ นาจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ