วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม – ชุมพร

รหัสวัด : 05860116002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/6/2523

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ