วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขตพัฒนาราม – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดเขตพัฒนาราม – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 66139040001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/12/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ นารุ่งเรือง หมู่ที่ 11 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ