วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขตคิชฌาวาส – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดเขตคิชฌาวาส – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501511007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2453

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ