วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก้าเงา – พะเยา

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดเก้าเงา – พะเยา

รหัสวัด : 03560604016

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 15 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ