วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเก้าชั่ง – สิงห์บุรี

ชื่อวัด : วัดเก้าชั่ง – สิงห์บุรี

รหัสวัด : 02170404003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2308

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2314

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ