วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440703002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/5/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ