วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเก่าหลวงอาสน์ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดเก่าหลวงอาสน์ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321204007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/6/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/1/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ