วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเก่าหนองบัว – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเก่าหนองบัว – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340411008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/5/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ