วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก่าสะแกราช – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเก่าสะแกราช – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301411002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2373

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/1/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ