วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก่าประสุข – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเก่าประสุข – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301702001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2332

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ