วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก่าน้ำคำ – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดเก่าน้ำคำ – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370117001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2/12/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ