วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก่าน้อย – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเก่าน้อย – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341502006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/12/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/3/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ