วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเก่าน้อยโนนรัง – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดเก่าน้อยโนนรัง – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460310007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2449

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2519

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ